srp 29 2020

e-komunikacije obavezne za sve pravne osobe od 01.09.2020.

Prema Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku svi : odvjetnici, stečajni upravitelji, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, ali i sve ostale pravne osobe na sljedećim stranicama https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/ šalju podneske i priloge sudu (Moji podnesci) zaprimaju sudska pismena (Moj pretinac) izvršavaju udaljeni uvid u sudske predmete u kojima su punomoćnici stranke u