srp 29 2020

Obaveza upisa e-mail adrese u sudski registar

Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru https://www.zakon.hr/z/271/Zakon-o-sudskom-registru te Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_121_2399.html uvedena je obaveza upisa e-mail adrese u sudski registar. Kako bi vam bilo lakše razumjeti obaveze, pokušat ćemo kroz pitanja i odgovore dati najjednostavnije pojašnjenje: Tko je obveznik? Sukladno mišljenju Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Klasa :