srp 29 2020

e-komunikacije obavezne za sve pravne osobe od 01.09.2020.

Prema Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku svi : odvjetnici, stečajni upravitelji, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, ali i sve ostale pravne osobe na sljedećim stranicama https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/ šalju podneske i priloge sudu (Moji podnesci) zaprimaju sudska pismena (Moj pretinac) izvršavaju udaljeni uvid u sudske predmete u kojima su punomoćnici stranke u

srp 29 2020

Obaveza upisa e-mail adrese u sudski registar

Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru https://www.zakon.hr/z/271/Zakon-o-sudskom-registru te Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_121_2399.html uvedena je obaveza upisa e-mail adrese u sudski registar. Kako bi vam bilo lakše razumjeti obaveze, pokušat ćemo kroz pitanja i odgovore dati najjednostavnije pojašnjenje: Tko je obveznik? Sukladno mišljenju Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Klasa :

Davor Brkić
lip 30 2020

Udruženja računovođa HGK 12.06.2020.

Izvor: Vijesti Tvn – Pula – Objava: 12.06.2020 -POREZNA UPRAVA – SNU obrazac,usklada PPO obrasca,storno JOPPD obrasca, fiskalizacija-prijava poslovnih prostora,dostava poreznih akata,nejednako postupanje ispostava PU i referenata, rok za predaju završnih i plaćanje poreza na dobit fiksno 30.6. -HGK – problematika otpisa članarina za vrijeme COVID-a i buduća postupanja,Pravilnik o cijenama čuvanja arhive,ukidanje obveze pečata