srp 29 2020

e-komunikacije obavezne za sve pravne osobe od 01.09.2020.

Prema Izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku svi : odvjetnici, stečajni upravitelji, javni bilježnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, sudski tumači, ali i sve ostale pravne osobe na sljedećim stranicama https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/

 • šalju podneske i priloge sudu (Moji podnesci)
 • zaprimaju sudska pismena (Moj pretinac)
 • izvršavaju udaljeni uvid u sudske predmete u kojima su punomoćnici stranke u postupku (Uvid u predmet)
 • zaprimaju upozorenje kako je nad nekom od stranaka, u predmetima u kojima su punomoćnici, otvoren stečajni postupak (Stečajevi)

Još jedanput napominjemo kako je ovaj sustav obavezan za sve pravne osobe, te da je isto tako besplatan.

Kako bi se uključili u navedeni sustav, potrebno je na sljedeću e-mail adresu helpdesk@pravosudje.hr dostaviti :

 • OIB pravne osobe
 • naziv pravne osobe
 • adresu elektroničke pošte pravne osobe, na koju će vam pristizati obavijesti o sudskim pismenima e-komunikacije u vaš osobni pretinac.
 • ime i prezime, OIB opunomoćenika koji je u ime pravne osobe ovlašten poduzimati radne preko aplikacije (Napominjemo kako će ministarstvo odobriti osobe koje su upisane u sudskom registru kao osobe ovlaštene za zastupanje, a onda te osobe mogu kroz sustav e-Komunikacija dati ovlasti novim opunomoćenicima.

Za korištenje ove aplikacije vam je potrebno

 1. imati e-Građani korisnički račun (saznajte više)
 2. prijaviti se na NIAS elektroničkom vjerodajnicom razine 3 ili više
  Lista prihvaćenih vjerodajnica dostupna je na ovoj poveznici.
 3. imati odgovarajući potpisni certifikat
  Ovlašteni izdavatelji potpisnih certifikata u Hrvatskoj su:
  • Financijska agencija (FINA)
  • Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD)
  • MUP, posredno, u vidu izdavanja elektroničke osobne iskaznice (eOI)

Smatramo kako je ovo jedan od bitnijih koraka ka digitalizaciji procesa za koju se i sami zalažemo kroz naš rad, te se nadamo da će ovakvih “korisnih” obaveza biti sve više u narednom periodu.

Ostavite komentar